Kiedy można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania?

Spowiedź w naszym kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. poranną i wieczorną czyli od godz. 6.30 do 7.00 od 17.30 do 18.00.

AKT ZAWIERZENIA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Kategoria: Czytelnia Opublikowano: sobota, 28 marzec 2020 Drukuj E-mail

AKT ZAWIERZENIA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
Z PROŚBĄ O USTANIE PANDEMII

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość,
z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu,
dokonany przez św. Jana Pawła II.
Do Ciebie z pokorą wołamy! Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa.
Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni,
a zdrowi chronieni przed zakażeniem.
Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę,
a zmarłych przyjmij do swego domu w niebie.
Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,
aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem,
który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.
Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat,
aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,
zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata
i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
św. Janie Pawle, módl się za nami.
św. Faustyno, módl się za nami
św. Janie Boży, módl się za nami.
św. Kamilu de Lellis, módl się za nami.
św. Joanno Beretto Molla, módl się za nami.
św. Józefie Moscati, módl się za nami.
bł. Hanno Chrzanowska, módl się za nami.
św. Rochu, módl się za nami.
św. Sebastianie, módl się za nami. Amen.

Odsłony: 2934

Czytania na każdy dzień...