Kiedy można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania?

Spowiedź w naszym kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. poranną i wieczorną czyli od godz. 6.30 do 7.00 od 17.30 do 18.00.

Nasz Parafianin Diakonem

Kategoria: Czytelnia Opublikowano: niedziela, 29 listopad 2020 Drukuj E-mail

Dzielimy się radosną wiadomością, że nasz Parafianin Kacper Piotrowski-Stajniak, razem z 5 klerykami VI roku WSD w Radomiu, w ostatnią sobotę 28 listopada przyjął święcenia diakonatu. Jest to ostatni krok na drodze formacji seminaryjnej przed przyjęciem święceń kapłańskich. W tym ważnym momencie Jego życiowej drogi ku kapłaństwu otoczmy naszego alumna ufną modlitwą polecając Go opiece Maryi Matki Kapłanów.

Artykuł za Redakcją Gość Niedzielny Radomski AVE (Link do oryginału)

Diakon z języka greckiego znaczy sługa, bo właśnie do posługi potrzebującym zostali powołani pierwsi diakoni Kościoła. O służbie mówił także w homilii bp Piotr Turzyński.

- Bycie sługą nie zmniejsza godności, ale przez taką postawę bardziej pokazuje miłość. Kościół rozumiał to od początku. „Służcie sobie nawzajem”, czytamy w Pierwszym Liście św. Piotra. Diakoni byli tymi, którzy mieli oddać się posługiwaniu. W Kościele każdy ma być sługą: kapłan, kobieta i mężczyzna, polityk, dziennikarz, artysta, nauczyciel, lekarz i pielęgniarka, wszyscy stosownie do swych ról, zadań. Bez służby społeczność staje się zbiorem egoistów. Bycie sługą jest piękne, ale i trudne, bo każe zaprzeć się samego siebie – mówił bp Piotr.

Tegoroczny diakonat, z racji na panującą pandemię, został przesunięty z maja, aż na listopad.

O wyjątkowych okolicznościach tegorocznych święceń diakonatu mówi ks. prał. Jarosław Wojtkun, rektor radomskiego seminarium. - Po raz pierwszy w historii naszej diecezji, z racji na okoliczności, święcenia odbyły się nie przed wakacjami, ale dopiero na progu Adwentu. I to Adwent nadaje tej uroczystości nowy akcent: czas, który wiąże się z oczekiwaniem. Możemy powiedzieć, że świat i Kościół oczekuje dzisiaj na świadków Chrystusowego Królestwa, stąd te święcenia są ważne dla przyjmujących je i dla Kościoła radomskiego. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku także Boże Narodzenie będzie obchodzone w innych okolicznościach, choć nie zmienia się istota tych świąt. Nie zmienia się także rola diakonów, a za pół roku – daj Boże – kapłanów. Oni winni być tymi, którzy tego narodzenia Chrystusa będą dokonywali w sposób sakramentalny. Świat dziś potrzebuje ludzi, którzy będą realizowali rodzenie się Chrystusa na ołtarzach i w ludzkich sercach.

Odnosząc się do jeszcze jednego aspektu inności tego roku, rektor mówi o atakach na kościoły, wierzących i kapłanów: - To już nie jest tylko chrystianofobia: nienawiść do chrześcijan, ale chrystofobia: nienawiść do Chrystusa. Można powiedzieć, że spełniają się słowa św. Jana Pawła II, który napisał w „Pamięci i tożsamości”: „Jeżeli z jednej strony Zachód wciąż daje świadectwo działania ewangelicznego zaczynu, to równocześnie z drugiej nie mniej mocne są prądy antyewangelizacji… Program ten jest wspierany olbrzymimi środkami finansowymi, nie tylko w poszczególnych społeczeństwach, ale także w skali światowej”. Zdajemy sobie sprawę, że w takiej atmosferze ci klerycy mogli się przestraszyć, zrezygnować. Rozmawiamy o tym z nimi. Oni twierdzą, że to ich jeszcze bardziej mobilizuje. Mówią, że chcą pokazać inne oblicze Kościoła i kapłaństwa.

Za święcenia, formację i dotychczasowe życie i wychowanie w domach, parafiach, szkołach i seminarium w imieniu nowych diakonów dziękował Kacper Piotrowski-Stajniak. A zapytany o kontekst wrogości, powiedział: - Naszą postawę wobec wrogości i agresji podpowiada dzisiejsze czytanie z Listu do Rzymian podczas Jutrzni: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.” Nasza dzisiejsza decyzja celibatu, modlitwy brewiarzowej, pójścia całkowicie za Chrystusem jest odpowiedzią na dzisiejszą sytuację.

Diakoni mają rozmaite zadania, służące kapłanom: asystowanie biskupowi i kapłanowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństwa, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie się w imieniu Kościoła dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy.

Galerie zdjęć z uroczystości święceń diakonatu:

Odsłony: 2078

Czytania na każdy dzień...